วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ภาพกิจกรรม
ประชุมฝ่ายแผนและพัฒนา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชลได้นัดฝ่ายแผนและพัฒนา ร่วมกับคณะครู บุคลากร โดยมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือมาตรฐานวิทยาลัยและผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการประชุมได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนมีความเห็นและข้อสรุปกันที่ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,10:48   อ่าน 406 ครั้ง