วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนุสรณ์ นาคศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูปฏิบัติการสอนหมวดวิชาสามัญ

นางอุมาภรณ์ กางกั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญญารัตน์ บริบูรณ์
ครูปฏิบัติการสอนหมวดวิชาสามัญ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป