วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประชากร บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :