วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
แผนกเทคนิคยานยนต์

นายสุรศักดิ์ จิตรเย็น
ครูปฏิบัติการสอน/หัวหน้าแผนกเทคนิคงานยานยนต์

นายวริศ ธรรมธวัช
ครูปฏิบัติการสอนแผนกช่างยนต์