วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
แผนกคอมพิวเตอร์

นางนงลักษณ์ จิตอารีย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

นายภวุฒิ มันเหมาะ
ครูปฏฺิบัติการสอน

นางสาวนงลักษณ์ จิตตะ
ครูปฏิบัติการสอน