วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางศิริสุข จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสุรศักดิ์ จิตรเย็น
หัวหน้าแผนกเทคนิคยานต์ยนต์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายวีรพงศ์ แก้วมีจีน
ครูปฏิบัติการสอนแผนกการโรงแรม/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายวริศ ธรรมธวัช
ครูปฏิบัติการสอนแผนกเทคนิคยานต์ยนต์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววนิดา จิตสงคราม
ครูปฏิบัติการสอนแผนกการโรงแรม/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวพัชรวดี คำหวาน
ครูปฏิบัติการสอนหมวดวิชาสามัญ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา