วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางศิริสุข จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา/หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายวีรพงษ์ แก้วมีจีน
ครูปฏฺิบัติการสอน

นางสาววนิดา จิตสงคราม
ครูปฏฺิบัติการสอน