วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ฝ่ายแผนและพัฒนา

นางสาวสุพรรัตน์ ดำเพ็ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา/หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางสาวอารยา มันเหมาะ
ครูปฏิบัติการสอนแผนกการบัญชี/เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและพัฒนา