วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน
คลิกเลย  https://forms.gle/uYRfKHqQzTgyu32E8 
หรือ สแกน QR-Code 
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครเรียนต่อออนไลน์ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาตามที่ตนเองได้สมัครไว้

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร
เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาที่ได้สมัครไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : ในการยื่นใบสมัครให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน


หลักฐานที่ใช้งานการสมัครเรียน
1. ใบรายงานผลการเรียน (transcript)/หนังสือรับรอง รบ. ม.3 / ม.6 / ปวช.
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. ใบสมัครที่พิมพ์จาก gmail พร้อมติดรูปถ่าย


เว็บไซต์วิทยาลัย : www.tcsc.ac.th
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/TechnoSTC
เบอร์โทรวิทยาลัย : 088-7884851 , 075367020
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 798 ครั้ง